Bilder fra Kolvereiddagene 2009

Her er bilder som Kaakenmagasinet tok under fjorårets Kolvereiddager:

Kolvereid-dagene 2009