Vedtekter årets Kolverik

Vedtekter for utdeling av «Årets Kolverik»

Hederstegnet «Årets Kolverik» kan tildeles kvinner og menn som har:

  1. Over lengre tid utvist interesse for stedet Kolvereid og deltatt aktivt i arbeidet for Kolvereid og Kolvereid-dagene.
  2. Med ord og handling har arbeidet for Kolvereids vekst, ve og vel og som har støttet opp om slikt arbeid.
  3. Hederstegnet «Årets Kolverik» er et personlig hederstegn. Det tildeles sammen med diplom.
  4. Hovedkomiteen for Kolvereid-dagene (i samarbeid med Kolvereid vel og Kolvereid handelstandsforening) avgjør hvem som skal få prisen. Publikum kan komme med forslag.