#Tøffnok til å prøve noe nytt?

Ungdommene er selv med på planlegge nye aktiviteter til Kolvereiddagene 2016. Nå utfordrer de alle aldersgrupper: Er du #tøffnok til å prøve noe nytt?

Både Nærøy ungdomsråd (NUR) og hele elevrådet ved Nærøy ungdomsskole (NUS) svarte raskt «ja!», da de i vinter fikk invitasjon om å bli med på utvikle nytt innhold og nye aktiviteter for barn og unge til Kolvereiddagene 2016.

– Det er alltid viktig å spørre de det gjelder. Vi tror Kolvereiddagene gjør rett i å ta oss med på planleggingen av spesielt ungdomsaktivitetene, sier Tora Stokland og Thea Johansen fra NUS og Ingrid Andrea Holte Olsen, som leder ungdomsrådet som representerer ungdom fra både NUS, Val videregående og YNVS.

Spennende med nytt

Hvilke forventninger har dere til Kolvereiddagene 2016, da?

– Vi har store forventninger, både til de endringene som komitéen gjør med designet på martnadsgata, Barnas festival og til den nye NTE-scenen, sier ungdommene.

I samarbeid med NTE og Nærøy musikkråd etablerer Kolvereiddagene 2016 en miniscene midt i martnadsgata, hvor det i løpet av dagene blir en rekke opptredener med underholdning av svært variert karakter. Slik ønsker Kolvereiddagene å vise fram flere lokale underholdere enn tidligere. Og de må gjerne være unge:

– Det er så utrolig mange flinke ungdommer som kan stå på den scenen. Vi utfordrer alle dem til å ta kontakt med Brynjulf Flasnes i Musikkrådet, og vise at ungdom er #tøffnok, sier troikaen.

Bakerst fra venstre: Roy Evensen (Seaside), Thea Urdshals Johansen, Pål Tangen (FAU ved NUS). Foran fra venstre: Tora Sylten Stokland og Ingrid Andrea Holthe Olsen.
Bakerst fra venstre: Roy Evensen (Seaside), Thea Urdshals Johansen, Pål Tangen (FAU ved NUS). Foran
fra venstre: Tora Sylten Stokland og Ingrid Andrea Holthe Olsen.

Rigger egen KD-klubb

Når vi møter dem, er ungdommene samlet på Bakeriet – og travelt opptatt med forberedelser til et helt nytt ungdomstilbud sammen med Roy Evensen ved Seaside Dancing, FAU-representant Pål Tangen og Kolvereiddagene.

– Seaside åpner rett før Kolvereiddagene, og sammen med martnadskomitéen ønsker vi derfor å få til en alkoholfri ungdomskveld for 8. trinn og oppover, sier elevrådsleder Tora Stokland ved NUS.

I forkant av møtet har hun drøftet idéen med ungdomsskoleelevene. Nå kan hun fornøyd konstatere at Seaside-sjefen er med på idéen og at FAU sier ja til å skaffe 10 vakter til arrangementet. Nå er det bare å bestille riktig innhold for de unges Seaside-kveld. – Vi må ha mye lys og et bra show, godteri – kanskje pizza – og alkoholfritt fra fancy glass. Musikk er aller viktigst. Den må være helt ny, eller gammel. 80- og 90-tallsmusikk kan gå, men ikke hitene fra i fjor, sier jentene.

Roy Evensen roser det ungdommelige initiativet og den tydelige, konkrete bestillingen. Ungdommene er også tilfreds.
– Dette gjør at Kolvereiddagene får noe helt nytt og spennende for vår aldersgruppe, sier de.

Festival erstatter tivoli

– Hva synes dere om at det ikke blir tivoli?

– Noen er litt skeptiske. Det er en tradisjon som forsvinner, men det trenger ikke å bli verre, sier Ingrid Andrea.
– Tivoliet har vært en møteplass på kveldstid. Men vi får jo ungdomskveld på Seaside, nye aktivitetsflater på dagtid, NTE-scene og konsert med Isac Elliot, og det gleder vi oss til.

For de yngre, erstattes tivoliet av et helt nytt aktivitetskonsept i og rundt Nærøyhallen – Barnas Festival – i samarbeid med Sparebank 1 SMN. Hvordan tror dere at dette vil bli mottatt?

– Det må jo være et drømmesenario for barna når de ser alle lekeapparatene i hallen. Jeg tror mange ungdommer stiller seg disponible for barnevaktsjobb under #KD16, sånn at de også får inn og leke seg. Vi har i hvert fall veldig lyst til å være der, sier Thea.

#Tøffnok som #KD-ambassadør

Arrangørene er imponerte over seriøsiteten og engasjementet ungdommene viser, og har utnevnt dem som Kolvereiddagenes egne ungdomsambassadører.

– De har realistiske forventninger, bobler over av kreative og gjennomførbare idéer og gir oss innsikt i hvordan ungdom tenker, sier Ingrid Anna Bråtteng i programkomiteen.

– Vi føler at vi blir lyttet til, og lærer mye om arrangementet som vi kan ta med oss videre. Kolvereiddagene er for folket, og folket selv må bidra. Skal vi gjøre noe sammen må vi tørre å gi av oss selv. Oppfordringa til folket: Bli med på å skape fine dager, sier jentene, og utfordrer samtidig KD-komitéen:

– For oss blir det mange nye aktiviteter som aldri har vært på Kolvereiddagene før. Vi ungdommer tør prøve nye ting. Men tør KD-komitéen å være de første som tester ut rodeoen? Er dere tøffe nok til det?

Bilde øverst – fra venstre: Tora Sylten Stokland, Ingrid Andrea Holthe Olsen og Thea Urdshals Johansen.