Støtter opp om det lokale med gratis bodplass!

Gjennom et spleiselag med Nærøysund Kommune og Sparebank 1 SMN tilbyr Kolvereiddagene 2020 gratis bodplass til alle.

Kolvereiddagene har alltid hatt fokus på folkefest og utstillere. I år blir det litt annerledes, men vi vil slippe til de lokale lag, foreninger og lokalmatprodusenter. Vi begrenser årets utstillere til de som har postnummer i Nærøysund. De får imidlertid gratis plass! Her er tenker vi de lokale må gripe sjansen.

Plassering

Vi stenger ikke sentrumsgaten som tidligere, for selv om vi vil ha besøkende så er det viktig at vi unngår folkeopphopning, sier leder Åke Ivar Rønningen. Bodene blir spredt i klynger på maks 5 rundt omkring på Kolvereid. Vi lager et kart, slik at man kan enkelt få oversikt over hvem som er plassert hvor. Totalt har vi begrenset antall utstillere, og det førstemann til mølla som gjelder. Noen er allerede påmeldt, men det er plass til flere. Det vil bli utdelt en egen instruks til utstillere. Vi tenker smittevern hele veien.

Takknemlig for støtten

Kolvereiddagene er meget takknemlig for at vi i samarbeid med kommunen og Sparebank 1 SMN får til dette. Dette er et annerledes år på de fleste vi, men når vi først bestemte oss for å gjennomføre så har opplev god støtte på alle vis.

Vi i Sparebank 1 SMN synes det er viktig at lokale matprodusenter, lag og foreninger får denne muligheten til å delta på et arrangement her i Nærøysund i sommer. Det er et spesielt år, og mange av utstillerne får ikke gjennomført sine planlagte aktiviteter. Vi synes det er flott at Kolvereiddagene klarer å gjennomføre et tilpasset arrangement for folket i Nærøysund, og derfor ønsker vi å være med å støtte Kolvereiddagene i samarbeid med kommunen, sier banksjef Sunniva Nicolaisen i Sparebank 1 SMN

Nærøysund kommune synes det er flott at Kolvereiddagene tilrettelegger godt for at dagene kan arrangeres i år også, selv om det har sine begrensninger. Vi vil bidra til å bevare litt av den tradisjonelle martnadstemningen og er glade for at vi i samarbeid med Sparebanken kan sikre lokale utstillere gratis bodplass i år. Da kan lokale matprodusenter og frivillige organisasjoner fortsatt vise seg fram for oss lokalt.  Vi oppfordrer alle fortsatt til å ta ansvar og følge smittevernreglene, og arrangørens tilrettelegginger.