Stor innsats i liten by

Hva skal til for å arrangere vellykkede Kolvereiddager? Stikkord: Entusiasme, fellesskap – og uttallige dugnadstimer. I sin åpningstale hyllet Ingrid Andrea Holthe Olsen i Nærøy ungdomsråd frivilligheten i Norges minste by. Velkommen til Kolvereiddagene!

 

På vegne av ungdommene i Nærøy vil jeg få gratulere arrangører, Kolvereiddags komiteen og alle som er til stede – til lykke med dagene!
For mange av oss er Kolvereiddagene et av de virkelige høydepunktene i løpet av sommeren.
Dette er dager for oss alle, unge som gamle! Det sørger et variert og godt program for!
Selv har jeg brukt de siste dagene på å forberede meg på hva jeg skal si på denne åpninga. Hvordan kom dette tradisjonsrike arrangementet på plass? Hvem er det som arrangerer Kolvereiddagene og ikke minst hva er det som gjøres av jobb for å få arrangementet på plass?
Dette er kanskje spørsmål mange av dere har stilt dere, for meg ble de svarene jeg fant en liten tankevekker. Tenk så mye frivillig arbeid som legges ned for at jeg skal få kose meg på K-Dagene! Her er det en komité som jobber mange måneder for å få på plass et program, sørger for at det er økonomi for gjennomførelese, alle frivillige som skal bidra med vakthold, kaffesalg etc. Tenk også på alt arbeidet som gjøres av frivillige for å få alle boder på plass!
Selv kan jeg og mange av dere bare gå til dekket bord- vi kan nyte av det andre serverer oss.
Med det i bakhodet, så håper jeg at vi alle sammen kan kvittere med å applaudere alt det frivillige arbeidet som er lagt ned for at nok et Kolvereiddags-arrangement kan gå av stabelen.

Til slutt har jeg lyst til å lese en kort historie som jeg mener mange av oss bør legge oss på minne, og som for meg er en hyllest til alle i Ytre Namdal som står på for at lokale arrangement blir gjennomført.

 

Historien heter ALLE og ENHVER.
Det var et viktig arbeide som skulle gjøres,
og ALLE var sikker på at NOEN skulle gjøre det.
ENHVER kunne ha gjort det, men ingen INGEN gjorde det.
NOEN ble sinte på grunn av ALLE sin jobb.
ALLE trodde ENHVER kunne utføre dette,
Men INGEN forsto at ALLE ikke ville gjøre det.
Det endte med at ALLE bebreidet NOEN,
da INGEN gjorde hva ENHVER kunne ha gjort.
Igjen takk til alle som gjør en jobb for at dette skal bli trivelige dager, nå skal vi alle sammen nyte av det dere har servert, nå er det endelig Kolvereid Dager, og JA dæm har vi venta på!

 

Ingrid Andrea Holthe Olsen, Nærøy Ungdomsråd