Historie: Over 30 år med Kolvereiddager

IMG_2339

Utstillingsvindu for lag, foreninger og næringsliv – Kjendisgalla – Fest for barna – Hele Ytre Namdals store folkefest Disse fire benevnelsene er en gjennomgangsmelodi for Kolvereid-dagene siden starten i 1983. Allerede første året kunne martnasgeneral Jonn Antonsen og hans mange frivillige medhjelpere presentere et program som startet onsdag 11. august og ble avsluttet med fest til musikk av Arne Martins og Tonico lørdag 13. august 1983 . Siden har folkefestene vært en gjenganger i uke 32 på Kolvereid hvert eneste år. Programmet har endret seg, aktørene er skiftet ut fra år til år, men grasrota i Nærøy og Ytre Namdal har lojalt sluttet opp om festen. Og ikke minst har Kolvereid-dagene vokst til å bli ytterdistriktets største utflytterstevne. Her møtes slektninger, her er arenaen for klassejubileum og her er det familiegjenforening.

Mottoet for Kolvereid-dagene har siden starten vært at folket skal komme sammen og trives i lag. Derfor har det også vært viktig for arrangørene at det meste er gratis, lag og foreninger har fått presentere sine aktiviteter og ikke minst har det lokale kulturliv fått boltre seg fra utescenen. Mange kroner har selvsagt de titusener av besøkende lagt igjen i boder, hos handelsstanden eller på show med nasjonale toppartister. Ved siden av at lokalt kulturliv presenterer seg, så har det i de fleste år vært leid inn nasjonale entertainere til å lede arrangementet. Her finner du navn som er blant de største underholdere i landet. Vi kan nevne Harald Heide Steen jr., Lisa Tønne, Tande P., Tore Strømøy, Vidar Lønn Arnesen, Andreas Lunnan, Per Inge Torkilden, Tore Skoglund, Paul Ottar Haga og Hilde Lyrån. I tillegg har komiteen sørget for at både det ungdommelige og det voksne publikum i ytterdistriktet har fått svinge seg til rytmer fra de mest populære band i Norge på dagenes to utefester.

Det kommersielle har aldri fått styre Kolvereid-dagene. Bak arrangementet står Kolvereid Vel og Kolvereid Handelstands Forening. De to foreningene velger hvert år en felles komite, som står rimelig fritt i sitt programvalg. Og blir det noen kroner i overskudd, så skal midlene gå til blant annet å pynte opp kommunesenteret i Nærøy. Dermed kanaliseres disse pengene igjen tilbake slik at også arrangementet blir bedre år for år. Resultatet ser vi blant annet på Torget, der en av Midt-Norges mest moderne og flotte utescener gir folkefesten den beste ramme man kan tenke seg. Så når Kolvereid-dagens egen kjenningsmelodi «Eindeli e de Kolvre-daga» og Kolvereid-sangen «Brevet heim» toner ut over festplassen på åpningsshowet; da er folkefesten i gang!

Av Sturla Nordbøe