Kolvereiddagene 2020 blir ikke gjennomført som tidligere år

Kolvereiddagene 2020 blir ikke gjennomført som tidligere år, MEN vi avventer informasjon om mindre enn 500 publikum før vi konkludere med hva vi gjør.

Vi har altså ikke avlyst før alle muligheter er undersøkt.