Bedre plass og bedre tid til å nyte folkefesten

Den nye KD-komitéen vil gjøre breddearrangementet Kolvereiddagene enda bredere: Ved å utvide martnasgata og lage nye aktivitetsflater, legger arrangørene til rette for flere uformelle møteplasser og gir lokalkulturen boltreplass.

Tidligere i høst gjennomførte eierne av Kolvereiddagene, Kolvereid Vel og Kolvereid Handelsstands Forening, en åpen idémyldring med rundt 30 deltakere.

Rendyrker kjerneverdiene

Komitélederen er glad for den samstemte tilbakemeldingen fra både privatpersoner, foreninger og bedrifter om at kjerneverdiene må stå fast for Kolvereiddagene:

  • Skape trivsel
  • Fremme folkelig kultur
  • Være en arena for lag og foreninger
  • Markedsføre Kolvereid som et attraktivt handelssted

– Samtidig har vi en klar bestilling om at Kolvereiddagene trenger fornying, at det i 2016 må være noe nytt. Og det får vi til, sier KD-leder Torkil Marsdal Hanssen. Han er oppglødd og entusiastisk etter de første planleggingsmøtene i den nye KD-komitéen.

– En fantastisk sammensatt komité. Her bobler det over av gode idéer. Komitéen har til sammen et så godt og riktig nettverk for Kolvereiddagene, at vi får godt skyv og gjennomføringskraft, sier Marsdal Hanssen.

Åpner for helt nye tilbud

Allerede er det klart at dagene gjør martnadsgata bredere. Samtidig jobber komitéen med nye aktivitetsflater som vil gi rom for helt nye tilbud.

– Kolvereiddagene er en arena for lag og foreninger, og regionen vår er full av dyktige mennesker som kan skape både hyggelige forestillinger og nervepirrende aktiviteter. Nå legger vi til rette for mer lokal gåsehud på dagene, inviterer Ingrid Anna Bråtteng.

I tillegg til nye aktiviteter, vil de fysiske endringene i martnadsgata gi plass til både flere og andre typer utstillere.

– Vi har allerede startet booking av utstillerplass, og oppfordrer ikke minst lag og foreninger og lokalt næringsliv til å være tidlig ute, sier sekretær Turid Hatling Finne.

Følg med på #KD2016

Via sosiale medier har Kolvereiddagene allerede invitert folket til å komme med ønsker til kveldsunderholdningen.

– Folk er den aller viktigste ingrediensen i en vellykket folkefest. Gjennom å informere og invitere håper vi å engasjere så mange som mulig i utviklingen av neste års program. Fram mot uke 32 vil Kolvereiddagene snakke til og med folk i alle aldre – og på en rekke plattformer. På sosiale medier bør du følge med på #KD2016 framover, oppfordrer Torkil Marsdal Hanssen.

KD-komitéen 2016 består av:
Leder: Torkil Marsdal Hanssen
Programansvarlig martnadsgata: Ingrid Anna Bråtteng
Programansvarlig KD-scenen: Åke Ivar Rønningen
Underholdning: Sissel Moe-Forås Schjelderup
Teknisk ansvarlig: Sten Johansen
Teknisk: John Tore Eliassen
Innkjøp, servering, dugnad: Anne-Hennie Holthe
Sekretær: Turid Hatling Finne