Årets KD-utstiller!

Under Kolvereiddagene 2017 kan du ta del i samejubileet Tråante gjennom utstillinga «Reindrift på Namdalskysten». Nærøy folkebibliotek presenterer utstillinga «Reindrift på Namdalskysten» som er produsert av Nina Grindvik Sæternes, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Museet Midt.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag laget i 2006 et dokumentasjonsprosjekt om reinflytting i Vikna og Nærøy, hvor de fulgte familien Anti og deres medhjelpere i reinflyttingen fra vinterbeite til sommerbeite. Dette var siste året familien Anti kunne flytte reinflokken til fots med bruk av lederein langs den gamle trekkveien over Nærøysundbrua og Marøybrua.

– Dette ble et sterkt møte med tradisjoner som i uminnelige tider har vært en del av livet på kysten, sier Grindvik Sæternes. Når det i år markeres Tråante, var det jo utrolig spennende å få delta med denne utstillingen under Kolvereiddagene. Utstillinga viser foto fra den siste tradisjonelle reinflyttinga, sammen med et utvalg av samiske gjenstander fra regionen.

Tråante 2017 er en feiring av samefolkets første landsmøte i Trondheim, dagen som senere har blitt Samenes nasjonaldag. I tillegg til å markere 100-årsjubileet, er målet å formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie, og hva er vel bedre enn at det kan gjøres i forbindelse med Kolvereiddagene, sier biblioteksjef Gerd Torild Aune. Kolvereiddagsutstillingen er en naturlig del av folkebiblioteket sin aktivitet. De har lang erfaring med utstillinger, både av profesjonelle og amatører.

– Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal ha mulighet til å oppleve kunst og utstillinger i sitt nærmiljø. Vi er derfor glade for å være samarbeidspartner til Kolvereiddagene, og at vi kan bidra med aktivitet under folkefesten.

(Foto: Anne Grethe Walaunet og Nina Sæternes)

Åpningstider

10.august 1300-1900

11.august 1000-1500

12.august 1000-1400